Välkommen  till Svenska von Platen-Föreningens svenska hemsida. På denna webbplats finns allmän information om föreningen och dess verksamhet inklusive aktuella händelser, styrelsens medlemmar, släktens historia samt hur man söker studiebidrag eller medlemskap i föreningen. Övrabyborg var platsen för 2019 års Familjedagar 3-5 maj. Är du intresserad av att veta mer om släktens medlemmar eller forska i släkten, ansök då om användarnamn och lösenord till släktdatabasen.