VÄLKOMMEN

till Svenska von Platen-Föreningens svenska hemsida. På denna webbplats finns allmän information om föreningen och dess verksamhet inklusive aktuella händelser, styrelsens medlemmar, släktens historia samt hur man söker studiebidrag eller medlemskap i föreningen. Övrabyborg på Österlen i Skåne var platsen för 2019 års familjedagar.  Nästa familjedag kommer äga rum 2022 i Motala. Är du intresserad av att veta mer om släktens medlemmar eller forska i släkten, ansök då om användarnamn och lösenord till släktforskardatabasen.