Biografier

2018-01-10 
Ett antal biografier har nu adderats till hemsidan. Dessutom har varje ordförande fått en egen biografi. Utöver detta har uppdateringar gjorts på både svenska och tyska släktgods.