Förändringar på hemsidan

2017-10-28
Styrelsen i Svenska von Platen-föreningen har beslutat att hemsidan skall undergå en förändring i syfte att fler personer i släkten intresserar sig för att bidra med innehåll och nyheter. Arbetet med detta är igång och förändringarna sker löpande under första kvartalet 2018.