SVP & GDPR

2018-05-29
Svenska von Platenföreningen (SVP) har idag skickat ut till samtliga medlemmar i släktföreningen information om GDPR (General Data Protection Regulation). Detta har gjorts i enlighet med de direktiv som utfärdats av EU. GDPR ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Om det finns några frågor, kontakta ordförande Eric von Platen.