Achates von Platen

Achates Carl Wilhelm von Platen (D151). Född 22 september 1918 på Övrabyborg. Student i Ystad 1938. Reservofficersexamen 1941, fänrik i kavalleriets reserv 1942. Löjtnant 1945. Ryttmästare 1955. Kapten 1972. Ledamot i styrelsen för Övrabyborg AB, senare VD och styrelsens ordförande. Ledamot i styrelsen för Svenska Handelsbanken i Ystad 1952-1980. RJohO, SRKGM. Achates von Platen avled 21 juni 1993. Gift 1944 med Wera Dagmar Märtha Gunnarsdotter Grip (1924-2007). Paret har fem barn; Wilhelm (1945-), Charlotte (1950-), Ulrika (1952-1995), Ulric (1959-) och Maria (1960-). Achates var föreningens ordförande 1970-1979.

Övrabyborg. Huvudbyggnaden uppförd 1809 av överstelöjtnanten friherre Achates Carl von Platen (1752-1832).
 Till höger det äldre corpsdelogiet.