Christofer P. von Platen

Christofer Philip von Platen (V37). Född 8 oktober 1852 på Vettinge i Östra Ljungby socken, Kristianstad län och död 26 december 1924 i Helsingborg. Föräldrarna var majoren och godsägaren Philip Baltzar von Platen och friherrinnan Christina (Kerstin) Gyllenstierna af Lundholm. Han avlade studentexamen i Lund 1871 och blev underlöjtnant i Skånska dragonregementet 1873. Han genomgick Krigshögskolan 1876-1879 och blev aspirant vid Generalstaben 1879. Utnämndes till löjtnant 1882 med placering på militär-statistiska avdelningen 1885-1886. Tjänstgjorde vid österrikisk-ungerska Dragonregementet Albert, König von Sachsen, Nr.3. Han befordrades 1885 till kapten vid Generalstaben och var därefter militärattaché i Wien 1886-1888. Efter hemkomsten tjänstgjorde han på Generalstabens kommunikationsavdelning och blev 1890 stabschef hos inspektören för kavalleriet.

År 1894 befordrades han till major vid Livgardet till häst samt 1896 till överstelöjtnant vid Kronprinsens husarregemente. År 1901 utnämndes han till överste i armén, 1902 blev han chef för regementet och blev generalmajor 1908. Han var t.f. chef för Femte arméfördelningen 1908-1910 och chef där 1910-1911 samt chef för Tredje arméfördelningen 1911-1917. Efter att 1915 ha blivit generallöjtnant tog han 1917 avsked. Han avgick ur generalitetets reserv 1922. På 1890-talet var han ledamot av kavalleriexercisreglementskommissionen och ordförande i ridinstruktionskommittén. Han blev 1910 militär ledamot av Högsta domstolen och 1911 ordförande i Krigshovrätten. Han invaldes i Krigsvetenskapsakademien 1895. Efter avskedet var han bosatt på Fridhem vid Klippans station i Skåne. Han gifte sig 1894 med Ebba von Platen (1859-1941). Paret fick tre barn; Filip (1894-1902), Elsa (1896-1967) samt Otto (1899-1919). Christofer var föreningens ordförande 1913-1924.
Karta över området runt Klippan och Bjärsgård, godset norr om Åby vid 1800-talets början. Vid denna tid flyttades gårdar ut från den tätbebyggda byn och antalet gårdar i bykärnan minskade. Under en tid framöver tillkom genom enskiftet och avstyckningar lantbruk längre från centrum såsom Åbygården, Elfdalen, Snyggatorp, Fridhem och Nyhem.