Eric von Platen

Eric von Platen (V87). Föreningens ordförande fr o m 2016. Advokat, notarius publicus, delägare i Advokatfirman Salmi & Partners sedan 2010, Har tidigare arbetat som jurist i egen regi och därefter på advokatbyrå.
Dessförinnan var han lärare i historia och samhällskunskap samt ekonom under ett 10-tal år. Har bedrivit studier i indisk historia och hindi på Banaras Hindu University samt företagit vidsträckta resor i Indien, Afghanistan, Pakistan och i Himalayaområdet.