Släktföreningen

Svenska von Platen-föreningen är den äldsta släktföreningen inom den svenska adeln och i Sverige, stiftad år 1883. (Den följdes av Hamiltonska släktföreningen stiftad tre år senare samt därefter tre andra stiftade 1897). Förebilden var den förening som några år tidigare - år 1876 - hade bildats av de i Tyskland kvarvarande grenarna av ätten. Inbjudan till den första sammankomsten hade utfärdats av överstelöjtnanten Achates von Platen och ägde rum den 11 juli i Helsingborg med 21 deltagare. Dessutom hade en inbjudan till tyska släktingar hörsammats av nio personer. Föreningen delar årligen ut stipendier till förtjänstfulla syften. Alla inom släkten kan ansöka om stipendier.