Fredrik von Platen

Fredrik Hubert Philip von Platen (D147). Hubert Fredrik Philip von Platen är född i Helsingborg den 21 augusti 1938. Han blev student där 1958. Han tog sin arkitektexamen vid KTH 1965. Han var redaktör för 'Blandaren' 1961-1963; numera världens äldsta humortidning. Fortsatte sina studier vid Konsthögskolans arkitekturskola med examen 1969. Var medförfattare i "Staden i retur”  - om stenstadens förfall och återanvändning" 1970. Var anställd på Hidemark & Månssons Arkitektkontor AB 1964-1969. Drev sedan eget arkitektkontor i Täby under åren 1969-1976.
 Utvecklade då ”Den lilla biografen” för Sandrews och arbetade med att återställa stadscentrum efter 1950- och 60-tals rivningar. Var lärare i stadsplanekonst vid Konsthögskolan 1971-1976. Blev utnämnd till stadsplanearkitekt i Kalmar 1976-1988. Därefter avdelningschef och stf. generaldirektör vid det i Karlskrona nyinrättade Boverket till sin pensionering 2005. Var generaldirektör mellan 2007–2009.  Har verkat som expert eller sakkunnig i ett tiotal offentliga utredningar och delegationer. Bl.a. Saneringsutredningen 1971-1973 samt i Byggnadsvårdsutredning 1977-1979. Sakkunnig i regeringens Kretsloppsdelegation 1993–2000. Var regeringens utredare i träbyggnadsfrågor 2003–2004; ”Mer trä i byggandet”- underlag för en nationell strategi att främja användning av trä i byggandet.  Arbetar idag som seniorkonsult. Sakkunnig i bostadsfrågor för SPFseniorerna sedan 2015. Aktiv debattör i bostadsfrågor. Är medlem i Sveriges Vinskribenters förening sedan 1987. Fredrik är gift med Barbro, född Envall, sedan 1964. Bor i Karlskrona. Paret har två barn och fem barnbarn. Fredrik var ordförande i Svenska von Platen-föreningen under åren 2004-2016.