Gösta von Platen

David Julius Gustaf (Gösta) von Platen (V61). Född 6 mars 1882. Student i Lund 1900. Officersexamen och underlöjtnant vid Kronprinsens husarregemente 1903. Löjtnant 1907. Gymnastiska centralinstitutet 1908-1910. Ryttmästare med avsked från aktiv stat 1932. Ledamot av stadsfullmäktige 1920-1924 och 1930-1938 samt av museistyrelsen. Vice ordförande i styrelsen för Skånska Brandförsäkringsinrättningen. Styrelseledamot i Sydkraft AB 1938-1941 samt i AB Tretorn. Revisor i Skandinaviska Banken. VD i AB Hippodromen. Ordförande i Malmö Gymnastikförbund 1928-1933 och i Malmö Gymnastik- och Fäktklubb 1947-1954. Var under 25 år medlem av släktföreningens styrelse. RSO, RVO, RBLeopO, BrandfGM, GymnfGM, Malmö GymnoFäktklubbsGM. Avled 9 januari 1966 i Malmö boende på Annebergsgatan 15. Gift 1912 med Elsa Laura David Müller (1890-1979). Paret fick två barn; Brita (1919-2004) och Erik (1921-1923). Gösta von Platen var föreningens ordförande 1933-1952.

David Julius Gustaf von Platen's gravsten på Källna kyrkogård.(Foto: Carl Hofman-Bang, 2010).