Jöran von Platen

Jöran von Platen (D151). Född i Borås den 10 januari 1932. Student i Göteborg 1950. Civilingenjör (väg- och vattenbyggnad) vid Chalmers tekniska högskola 1954. Anställd som ingenjör vid Göteborgs Hamn 1955. Fortsatte som ingenjör vid vägförvaltningen i Göteborgs- och Bohus län 1957. Chefskontrollant vid vägförvaltningen i Jönköping 1958 för byggandet av Vätterleden ("Sveriges vackraste väg") dvs den del av väg E4, som utbyggdes till motorväg norr ut från Jönköping utmed Vätterns östra sida (på den tiden den första delsträcka av E4, som var var utbyggd till motorväg mellan Stockholms södra infart och Helsingborg). Förste vägingenjör i Kristianstad 1961 och byggnadsdirektör i Luleå 1967 och i Jönköping 1973. Vägdirektör där 1976-1997. Gift 1955 i Falköping med Gertrud Margareta Persson (1929-2010), rektor, dotter till godsägare Rudolf Persson och hans maka Ruth f. Blennow. Jöran och Gertrud har fyra barn: Johan (1957), Fredrik (1960-1967), Cecilia (1963) och Gunilla (1969). President i Rotaryklubben Jönköping Öster 1989. Riddare av Nordstjärneorden (RNO) samt GMnor (För nit och redlighet i rikets tjänst). Ordförande i Svenska von Platen-föreningen 1986-2004.

Vätterleden kallas motorvägen (väg E4) mellan Jönköping och Ödeshög. Vägen invigdes etappvis 1960, 1964 och 1972. Denna väg räknas som en av Sveriges vackraste motorvägar. Här är den en av Sveriges högst belägna motorvägar, cirka 280 m över havet och 190 m över Vättern.