Ludvig C. von Platen

Carl Ludvig Gustaf von Platen (D80). Född 30 oktober 1824 i Kårtorp, Västergötland. Student i Uppsala 10 nov 1843. Juridisk filosofisk examen 1849. Kameralexamen 13 jun 1850. Kanslist i Finansdepartementet 26 jun 1850. Kanslist hos Styrelsen för Telegrafverket 29 sep 1857. Aktuarie och registrator vid Telegrafstyrelsen 21 mar 1859. Tillförordnad protokollsekreterare och tillförordnad kanslisekreterare i Finansdepartementet 1863-1875. Genom bildande av Telegrafverkets understödsfond, grundläggare av Telegrafverkets pensionskassa 28 jan 1868. Avsked från Finansdepartementet 31 dec 1878 och från Telegrafstyrelsen 18 okt 1889. Ordförande i Svenska von Platen-föreningen från 1891 till sin död. Med energi och framgång verkade han för djurskyddssaken. R.N.O. R.V.O. Finsk medalj. K.N. S:t O.O. 2:a kl. Ludvig von Platen avled 1904 i Stockholm, boende på Sturegatan 32 (Kommendörsgatan 1). Gift 1:a med Clara Virginia Hierta (1839-1863), 2:a 1868 med Helena Viktoria Erskine (1848-1874). Paret fick tre barn; Ellen (1869-1955), Gustaf (1871-1929) samt Harriet (1873-1960). Ludvig von Platen var föreningens ordförande 1891-1904.

Sturegatan 32 i Stockholm. Hade även adressen Kommendörsgatan 1. Huset är uppfört i slutet av 1890-talet och byggdes om
1910 av arkitekterna Georg Hagström och Fritiof Ekman. Familjen von Platen var ägare av fastigheten som såldes på 1950-talet.