Magnus von Platen

Johan Magnus Gustafsson von Platen (D139). Född 1 maj 1920 i Malmö. Studentexamen vid högre allmänna löroverket i Karlskrona 1938. Fil kand vid Uppsala universitet 1945, fil lic vid Stockholms högskola 1949, fil dr 1954. Litterär redaktör för "All Världens Berättare" 1954-1955. Docent vid Stockholms högskola 1955, professor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet 1969, emeritus 1985. Ledamot av expertkommitten för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska 1961-1982, ordförande 1973-1982, president i Internationale Vereinigung für germanische Sprach- and Literaturwissenschaft (IVG) sedan 1973, vice ordf för Stiftelsen Övralid sedan 1981, ledamot av svenska kommittén för internationellt historiskt samarbete 1981-1989, vice ordförande för samfundet Sverige-Finland sedan 1986, ledamot av Stockholms skönhetsråd sedan 1987, ordförande för Bellmanssällskapet sedan 1987.  Hederledamot av Sällskapet för 1700-talsstudier, hedersledamot av SLSF och FiFV, ledamot av HA, SkS och SS, korr. ledamot av VSU. Schuckska priset (SvAk) 1969, Ida Bäckmans pris (SvAk) 1986, Olof Granaths pris för bokhistorisk forskning 1988.

Gösta Berg medaljen 1989. RNO, GMnor, KFLO1kl. Har utgivit "Johan Runius" 1954, "Biktare och bedragare" 1959, "Hymn och klagan: Tyska tolkningar" 1959, "1700-tal" 1963, "Skjutövning: Aforismer och samtal" 1965, "Tvistefrågor i svensk literaturforskning" 1966, "Den unge Vilhelm Moberg" 1978, "Innanläsning" 1980, "Privatinformation i skolan: En undervisningshistorisk studie" 1981, "Yrkesskalder - finns dom?" 1985, "Diktare och domare" 1986 samt editioner och översättningar. Gift 1952 i Köpenhamn med Sara Karin Elisabet Göransson (1921-2013), dotter till lantbrukare Carl Göransson och Lydia Göransson. Magnus von Platen avled 9 juli 2002, boende på Hedinsgatan 5 i Stockholm. Han är begraven på Björnlunda kyrkogård, Södermanland. Magnus von Platen var ordförande i Svenska von Platen-föreningen under åren 1979-1986. Se böcker skrivna av Magnus här