Års- och medlemsavgift

Enligt beslut på styrelsemöte den 8 maj 2016, utgår medlemsavgift i Svenska von Platenföreningen med SEK 100 per år. Betalning skall erläggas i förskott för tre år i  taget (SEK 300) på Postgironummer 43 19 66-1.