Ansökan om medlemskap

Enligt de gällande stadgarna för Svenska von Platen-föreningen, äger en var som genom börd eller gifte lagligen tillhör någon av de befintliga ätterna von Platen och som är svensk medborgare. På svenska Riddarhuset icke introducerad släktgren (Venz) är lika berättigad som introducerad. Samma rätt till medlemskap, som barn av börd, äger dels barn till kvinna, som är född von Platen och som tillhör någon av ätterna von Platen, dels adopterat barn.