Ordförande

Svenska von Platen-föreningen har haft följande ordförande sedan den stiftades 1883. Här presenteras varje ordförande.