Philip B. von Platen

Philip Baltzar von Platen (V18). Född 31 juli 1819 på Hjälmshult, Allerums socken, Malmöhus län. Student i Lund 1835. Underlöjtnant i Skånska husarregementet 1838. Kommenderad till occupationsarmén i Schleswig 1849-1850. Ryttmästare 1859. Major 1868. Ledde ridskolan på Wettinge under första hälften av 1860-talet. Avsked 1878. Ledamot av Riksdagens första kammare 1879-1886. Ledamot av Stuterikommissionen 1881-1890. R.S.O., R.D.D.O. Köpte Kristinedal 1856 samt ägde Höör 1871-1873, båda gårdarna i Skåne. Bosatt till sin död på Wettinge som brukades tillsammas med angränsande Kristinedal. Avled 23 oktober 1890 på Wettinge. Gift 1851 med Christina Gyllenstierna af Lundholm (1822-1899). Paret fick fyra barn; Philip (1852-1924), Viveca (1854-1939), Philip Baltzar (1855-1913) samt Philip Rickman (1856-1930). Philip von Platen var föreningens ordförande 1883-1890.

Wettinge herrgård (Vättinge), Östra Ljungby, Socken, Skåne. Ingick i familjen Gyllenstiernas fideikommis Bjärsgård men arrenderades av Philip Baltzar von Platen från 1851. Arrendet övertogs efter faderns död 1890 av sonen Baltzar von Platen fram till ca. år 1900. (Foto: Carl Hofman-Bang, 2010)