Philip R. von Platen

Philip Rickman von Platen (V42). Född 16 oktober 1856 på Wettinge. Student i Lund 1876. Underlöjtnant vid Skånska husarregementet 1877. Genomgick Spanska ridskolan i Wien 1880-1881. Lärare vid ridskolan på Strömsholm 1886-1890. Kompaniofficer vid Krigsskolan på Karlberg 1893-1896. Ryttmästare 1896. Tjänstgjorde vid 15: Österrikiska dragonregementet 1903. Major vid Smålands husarregemente 1904. Chef för ridskolan på Strömsholm 1907. Överstelöjtnant i regementet 1907 och vid livregementets husarer 1908. R.S.O. Ärvde Kristinedal tillsammans med syskonen, sålde det 1906. Philip von Platen avled 19 mars 1930 i Helsingborg. Gift med Signe Cecilia Frederika Gadelius (1871-1957). Äktenskapet var barnlöst. Philip von Platen var föreningens ordförande 1925-1930.

Strömsholm. Ridskolan Strömsholm är en riksanläggning tillsammans med Travskolan Wången och Flyinge kungsgård under paraplyorganisationen Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).