Stadgar för Svenska von Platenföreningen

Stadgar.pdf