Wilhelm A. von Platen

Wilhelm Algernon von Platen (D140). Född 16 juli 1887 på Slättåkra, död 9 november 1976 i Lugano, Italien. Genomgick Alnarps lantbruksinstitut 1906-1908. Lantbruksstudier i Tyskland 1909. Förvaltare på Övrabyborg 1910 som han ägde efter faderns död 1937. Nämndeman vid Ingelstads och Järestads häradsrätt. Grundade Sveriges första svinavelsförening 1921. Tillhörde hushållningssällskapets länskommitté. Vice ordförande i Allevads mejeriförening. Socknens ombud i häradets vägkassa. Ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Vice ordförande i kyrkorådet. Ombud i tingshusskyldige. Styrelseledamot i Bollerups lantbruksinstitut. Vice ordförande i Skånes lantarbetsgivareförening. RVO, RJohO. Gift 1917 med Greta Sofia Wilhelmina Franzén (1891-1968). Paret fick ett barn, Achates Carl Wilhelm (1918-1993) .Wilhelm von Platen var föreningens ordförande 1952-1958.

Övrabyborg. Salongen med blick in i kabinettet. Porträtt av den gren av von Platenska släkten som bott på Övrabyborg. (Bild ur "Slott och herresäten i Sverige", 1966).