Familjedagar på Rügen 1989

Familjedagar

Familjedagar arrangeras vart tredje år och är sammankomster där släktens medlemmar får en möjlighet att träffa och lära känna varandra under avslappnande och ibland spännande och intressanta omständigheter. Under årens lopp har familjedagar arrangerats på många platser med anknytning till släkten och dess medlemmar, både i Sverige och Tyskland. Just nu pågår planeringen för 2022 års familjedagar som kommer äga rum i Motala.

2016

Gimo 2016

2013

Örenäs slott 2013

2010

Frösundavik 2010

2007

Hjo 2007

Familjedagar - äldre tider

Riddarhuset 1952
Vadstena 1976
Öland 1979
Ystad 1992