Örbyhus

Foto: Carl Hofman-Bang, 2010
Örbyhus ägdes troligen av Magnus Gislesson Sparre 1354. Det ärvdes av släkterna Bielke och Krummedige och köptes 1451 av Johan Kristiernsson (Vasa) som byggde det gamla tornhuset. 1548 kom det i hans sonson Gustav Vasas ägo. Han lät befästa Örbyhus med kraftiga murar och en stark kasematter. Johan III höll Erik XIV fången där från 1574 till hans död 1577. 1591 gavs det som livgeding åt drottning Gunilla Bielke. 1592 föddes Gustav Horn där, medan hans far satt fängslad på slottet. 1605 fick hertig Johan av Östergötland Örbyhus som förläning, men han lämnade det 1610 till Karl IX. 1612 fick änkedrottning Kristina och 1639 änkedrottning Maria Eleonora Örbyhus som livgeding. 1641 byttes det av kronan till Carl Gustav Banérs änka, friherrinnan Kertin Sigrid Bielke (1603-1645). Hennes son friherre Gustav Banér (1629-1680) lät bygga ut slottet till ungefär dess nuvarande utseende. 1718 kom Örbyhus till greve Ture Gabriel Bielke, som 1729 sålde det till titulärlandshövding Charles De Geer (1669-1730). Som fideikommiss tillföll det hans brorson Charles De Geer (1720-1778), dennes sonson greve Karl De Geer (1781-1861), som lät restaurera slottets inre. Det ärvdes av hans måg greve Baltzar Julius von Platen (1804-1875) och senare av dennes dotterdöttrars män greve Pontus Axel De la Gardie och friherre Carl Klingspor. Den förre, ensam ägare af Örbyhus 1891, sålde det 1892 till brukspatron Ekman och jägmästare B. Martin. Samma år köptes Örbyhus av friherre Fabian Barnekow, gift med Matilda Montgomery, som 1900 sålde det till greve Carl Gustav von Rosen (1824-1909). Dennes son greve Eugène von Rosen blev 1909 ensam ägare av Örbyhus och lät sätta istånd slottet genom en grundlig renovering. Slottet ägs idag av Eugène von Rosens arvingar. Källa: Wikipedia.