Övrabyborg

Övrabyborg, Övraby Socken, Kristianstads Län. Herrgården ligger belägen 4 km söder om Tomelilla och uppfördes under 1750-talet under ledning av Carl Gustav Boberg, senare adlad Palmcrona. Köptes 1798 av Achates Carl von Platen (1752-1832) som lät bygga den nuvarande huvudbyggnaden 1809 i klassicistisk stil. Han lade det nya huset i vinkel mot den gamla bibehållna karaktärsbyggnaden. Gården var då förenad med det angränsande Bollerup, som år 1818 såldes till Karl XIV Johan. Övrabyborg är den enda gård i Sverige som innehafts av släkten en längre tid, snart 200 år. Egendomen är sedan 1946 ombildad till aktiebolag. Borg och park är ej öppna för allmänheten. Idag bebos Övrabyborg av Wilhelm Carl Algernon och Agneta von Platen. Sidohuset har våningar som kan hyras året runt. I den intilliggande byggnaden i rött tegel finns två festvåningar för uthyrning. Övrabyborg var platsen för 2019 års Familjedagar. Foto: Carl Hofman-Bang, 2019.