Agatha von Platen

Agatha von Platen var född 1723, dotter till Pribbert Achates von Platen (1680-1759) som hade tjänat under Carl XII i polska kriget. Hon gifte sig med den svenske majoren, sedemera översten Lorentz Peter Reuterswärd (1708-1768). En ättling till honom och fru Agatha, Carl A.E. Reuterswärd, har ägnat sin anfader en biografi - "En västgöta ryttare, berättelsen om Lorentz Peter Reuterswärd", utgiven 1988. Som nyvorden änkling träffade han sin tillkommande då hans kavalleri var kommenderat till norra Tyskland vid Rügen under pommerska kriget 1752-1762. Deras bröllop stod den 5 maj 1758. Efter krigsslutet bosatte sig paret i Sverige. Fru Agatha dog på deras gård Mjölsefall i Östergötland (Kisa) den 21 juni 1807. I en "brunnsvisa" från Sätra brunn, ett konstlöst rimmeri som räddats av Carl Reuterswärd, apostroferas ägarherrskapet Reuterswärd. Det heter bland annat: "Vivat överst' Reuterswärd med sin fru Agatha som är honom endast värd. Bägge falskhet hata". Fru Agatha och hennes make har avbildats i två porträttpar. Det ena, ur vilket vidstående bild har lånats, befinner sig i privat ägo hos ättlingar, det andra hänger på Stjärnsunds slott i Närke. Båda porträtten röjer tydligt att paret har levat i goda ekonomiska omständigheter. Källa: "Notiser till släkthistorien" av Magnus von Platen (1992).


Stjärnsunds slott, slott i Askersunds kommun, Närke. Slottet ligger på en hög udde mellan Hammarsundet och sjön Alsen. Det byggdes 1798-1801 efter ritningar av Carl Fredrik Sundvall.