Balzer Achats von Platen

Balzer Achats von Platen var född 17 november 1712 i Stralsund. Han avled i Stockholm den 26 oktober 1782, son av Pribbert A. von Platen och Margareta von Schwarzer. Han blev volontär vid drottningens livregemente till fots i Stralsund 1728. Avancerade till furir 1730 och till förare 1730. Tog avsked redan 1734 för att ansluta sig som kornett vid konung Stanislai av Polens livdragonregemente i Danzig samma år. Utnämndes senare till löjtnant vid samma regemente. Blev 1734 volontär i den kejserliga armén samt adjutant hos fältmarskalken Neübergk. Sedemera adjutant hos konung Stanislaus samt kapten vid hans livdragonregemente. Han överflyttade till Sverige som fänrik vid Västmanlands regemente 1739. Utnämnd till löjtnant 1742, samt kapten 1744 och majors titel 1747. Riddare av Svärdsorden 1748. Naturaliserad svensk adelsman 1751 och introducerad 1752 under nr 1922.