Biografier 1700-talet

I detta avsnitt finns biografier på utvalda medlemmar av släkten von Platen som i huvudsak levde på 1700-talet. För mer information, logga in på Släktdatabasen.

Balzer A. von Platen
1712-1782
Rickman W. von Platen
1759-1842