Biografier 1800-talet

I detta avsnitt finns biografier på utvalda medlemmar av släkten von Platen som i huvudsak levde på 1800-talet.