Biografier 1900-talet

I detta avsnitt finns biografier på utvalda medlemmar av släkten von Platen som huvudsak levde på 1900-talet. För mer information, logga in på Släktdatabasen.