Freesen

Den gamla herrgården Freesen ligger norr om Gingst utmed väg L30. Från stora vägen tar man vänster och vidare på en gropig väg fram till gården. I gamla tider var Freesen kopplad till Silenz som ligger bara någon kilometer därifrån på andra sidan L30. Stamfadern för grenen Freesen, Henning (1471-1524) köpte gården 1496. Hans son Jürgen levde omkring 1585 på Silenz och dennes söner Heinrich, Christoph och Jürgen innehade Freesen 1602.  Jürgen bosatte sig 1625 på fädernegodset och det gick i arv till hans son Hans Jürgen. Hans son Melchior utvidgade ägorna med Koldehof, Renz och Kosel. Hans Alexander, Melchior äldsta son anges 1722 som ägare till Freesen. Den gick sedan vidare till sonen Alexander Burchard som också anges som ägare till Grosow och Renz. Hans enda son dog vid födseln 1755. Det finns ingen uppgift när gården sedan såldes.  Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes under 1800-talet och befann sig i ett förfallet skick på vintern 2010 och vid senare besök, hösten 2021. Foto: Carl Hofman-Bang