Släktgårdar - Tyskland (urval)

Venz

År 1563 förvärvade Jürgen von Platen på Granskevitz genom utbyte godset.   Herrgården byggdes om på 1600-talet på order av Georg von Platen. Edward Berger köpte gården 1924 av familjen von Platen. Efter ha stått tomt sedan 1970-talet såldes gården 1996 till den nuvarande ägaren.

Granskewitz

Sedan 1200-talet har godset varit stamhus för familjen von Platen ända fram till Carl von Platens död 1846. Hans andra dotter Agata gifte sig med ryttmästaren von Schultz som innehade godset fram till 1945. Senare ägare har renoverat hela byggnaden.

Reischwitz

Godset köptes 1783 av familjen von Platen och förblev i släktens ägo till krigsslutet 1945. Efter många år i DDR-regimens förfall, återköptes gården 1999 av Bogislaus och Margrethe von Platen som sedan dess återställt godset till sin forna glans.

Zubzow

Godset köptes år 1435 av Claus Plate tillsammans med sina kusiner Jahnke och Thomas Platen. Godset förblev i släktens ägo till 1871 då familjen Ehrhardt från Stralsund blev ägare. År 1876 brann byggnaden ner och byggdes upp igen i en helt annan form.