Släktgårdar - Sverige (urval)

Örbyhus

Örbyhus är beläget i Tierps kommun, Uppsala län och har varit i släkten Bielkes ägo under flera hundra år. Via släkten de Geer kom godset i Baltzar von Platens ägo i mitten av 1800-talet.

Stora Sundby

Stora Sundby ligger vid Hjälmaren i Södermanland och har tillhört släkten Sparre i över 300 år. Godset kom till Carl Baltzar von Platen via giftemål fram till 1888 då det övergick i familjen Klingspors ägo.

Yxtaholm

Yxtaholm i Sörmland har tillhört en rad adelsätter sedan 1400-talet. Carl de Geer köpte godset 1830. Carl Baltzar von Platen ägde sedan gården under ett par år på 1800-talet.

Övrabyborg

Övrabyborg är belägen strax söder om Tomelilla och köptes 1798 av Achates Carl von Platen. Gården har varit i släkten ägo i snart 200 år. Idag bebos Övrabyborg av Wilhelm Carl Algernon och Agneta von Platen.

Gårdar - Venzgrenen

Hjelmslund

Källna Socken, Skåne. Köptes av Carl Philip Fredrik von Platen, död 1843. Han överlät egendomen till mågen och brorsonen Philip Julius von Platen, gift med dottern Augusta Lovisa von Platen som dog där 1882. Deras son Julius von Platen som dels ärvde den dels inköste den från sina tre bröder, sålde gården 1889. (Foto taget i september 2020, Carl Hofman-Bang)

Vettinge

Vettinge, Wettinge, Vättinge, Östra Ljungby, Socken, Skåne. Ingick i familjen Gyllenstiernas fideikommis Bjärsgård men arrenderades av Philip Baltzar von Platen (1819-1890) från 1851. Arrendet övertogs efter faderns död 1890 av sonen Baltzar von Platen fram till ca. år 1900.

Kopparmöllan

Östra Ljungby Socken, Skåne. Gården ägdes av Philip Julius von Platen som också ägde Hjelmslund där han dog 1871, därefter av sonen Julius von Platen som efter utlösen av sina syskon blev ensam ägare från 1883. Gården såldes 1918 då han köpte en villa i Klippan.  Därefter drevs Kopparmöllan som skogs och lantbruk. Efter detta gick Kopparmöllan tillbaka till den forna arealen. 1945 sålde Bernard Johansson lantbruket till Limfabriken. Då förändrades gården, alla byggnader revs. Endast loglängan är kvar, boningshuset ändrades om till konferens och fritidsgård med kaffe och övernattningsrum. Efter en del år sålde fabriken gården. Nu är den gamla idyllen borta och gården står och förfaller.

Gårdar - Dornhofergrenen

Smedstorp

Beläget intill Smedstorpssjön på Österlen ca 8 mil öster om Malmö. Av det ursprungliga slottet återstår idag enbart en tvåvåningsbyggnad. Slottet byggdes av den danske släkten Bing. Det kom i svenska händer 1660 och tillföll greven Gustaf Otto Stenbock (1614-1685). Efter flera olika arrenden köpte år 1802 Carl Gustaf von Platen (1762-1819) huset och den intilliggande kvarnen. Det såldes år 1820. Smedstorp var till salu i november 2017 för ca. 15 Mkr.

Bollerup

Borgen är uppförd i slutet av 1400-talet. Bollerup var på 1200-talet stamgods för släkten Due och kom på 1300-talet genom gifte till släkten Thott. 1401 såldes det till släkten Krognos på Krapperup. När denna släkt 1573 dog ut kom Bollerup till släkten Gjöe. Det såldes till Erik Ruuth, som 1798 sålde det vidare till friherre Achates von Platen (1752-1832). Från denne övergick Bollerup 1818 till Karl XIV Johan, och efter kungens död såldes det 1844 till lagmannen Tage Sylvan. Under Sylvans tid frisåldes åtskilliga gårdar. År 1876 testamenterade Sylvan godset som lantbruksinstitut för Kristianstads län. 

Nynäs

Nynäs gård är en herrgård och ett tidigare säteri som ligger väster om Nynäshamn. Gården blev säteri redan på medeltiden då en ståndsmässig, ny byggnad uppfördes på "Näset".  Under flera hundar år beboddes gården av en rad adliga familjer. Industrimannen Axel Ax:son Johnson blev 1930 ägare till egendomen och godsets stora markområden. Hans dotter Mildred, gift von Platen, övertog godset 1968. Idag ägs godset av familjen von Platen som driver gården under namnet NV Godsförvaltning. 

Broddaborg

Brodda är en herrgård i Skurups kommun i Skåne län. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes på 1830-talet. Anläggningen består av ett flertal ekonomibyggnader, träningsbanor och rasthagar anpassade för gårdens stuteriverksamhet. Stina Hjort (1890-1969) var gift 1:a gången med Gustaf (Gösta) von Platen (1871-1929) och blev senare gift med Gösta Evald Granström (1887-1970). Paret förvärvade Brodda 1949 och Stina dog där 1969.


Frugården

Frugården ligger i Vänersnäs socken, Älvsborgs län. Den köptes 1798 av Baltzar von Platen (1766-1829) gemensamt med svågern Erik Stiernsparre som utlöstes fem år senare. Baltzars änka Hedwig behöll egendomen till 1847, då hon sålde den till bergsrådet Jakob Gustaf Geijer (1775-1861), direktör för Uddeholmsbolaget. Frugårdens egendom ägs idag (2008) av familjen Waern och är ett av de största godsen i Västergötland söder om Vänern.