Kapelle

Huvudbyggnaden på godset Kapelle är byggt 1834-1844. År 1914 blev byggnaden konverterad till neo-barockstil. Sedan 1600-talet var Kapelle i familjen von der Ostens ägo. 1816 köptes godset av Carl Ludwig Lorenz von Platen som också innehade godset Gurtitz. När hans linje i familjen upphörde med hans död 1839 övertog dottern Rosalie godset, hon var gift med majoren  von Esbeck. Deras son Wilhelm fick tillstånd att föra namnet von Platen år 1867. Wilhelm var en mycket kontroversiell person. Efter en glansfull militär karriär bestämde han strax före sin död 30 september 1924 att han skulle begravas tillsammans med sin häst på gården. Detta skedde också. Hans son Constantin von Esbeck-Platen ärvde godset men gick 1934-1935 i personlig konkurs. Godset blev utarrenderat och tjänade delvis som ett ålderdomshem. I anknytning till godset finns en park som anlades på 1800-talet.