Kulla Gunnarstorp

Kulla Gunnarstorp ligger vid Öresund mellan Viken och Hittarp, en mil norr om Helsingborg. Godset består av en borg från 1500-talet och ett slott från slutet av 1800-talet i en stor park. Kulla Gunnarstorp kallades i slutet av 1400-talet Gundestrup och tillhörde då släkten Parsberg. Det övergick vid mitten av 1500-talet till riksrådet Jörgen Brahe genom giftermål. Han uppförde den gamla borgen, som fortfarande finns kvar. Godset köptes 1639 av Axel Eriksen Rosenkrantz på Glimmingehus. 1775 såldes det till greve Gustaf Adolf Sparre, som byggde upp en förnämlig tavelsamling på slottet. Efter hans änkas död övergick Kulla Gunnarstorp till greve Sparres dotterson Gustav Adolf Fredrik De la Gardie och efter dennes död till hans far, Jacob De la Gardie. Han sålde 1837 Kulla Gunnarstorp och dess samlingar till excellens Carl De Geer av Leufsta. Efter greve De Geers död 1861 ärvdes Kulla Gunnarstorp av hans svärson Baltzar von Platen (1804-1875), som lät uppföra det nya slottet. Godset ärvdes av hans dotter Elisabeth von Platen, gift med Axel Wachtmeister på Vanås. Därefter tillhörde egendomen släkten Wachtmeister fram till 1978, då nuvarande ägaren Gustav Trolle ärvde godset från sin mor Charlotte, född Wachtmeister. Kulla Gunnarstorp har traditionellt sett gynnat och understött Allerums kyrka, då slottet ligger i Allerums församling men även Vikens kyrka som förr tillhörde Väsby församling har tidvis stått under slottsherrarnas beskydd. Foto: Carl Hofman-Bang, 2021.