Litteratur om släkten

Det finns ett flertal böcker som har skrivits om släktens historia under årens lopp. Här presenteras ett urval av de mest framträdande verken. Kontakta Styrelsen om lån av litteratur eller var dessa kan inköpas.  
"Ätten von Platen, historiska och biografiska anteckningar". Philip von Platen, Gösta von Platen, 1909
"Ätten von Platen under 1900-talet". Lars G. Björkman, 1990. Forsättning på 1909 års bok.
"Notiser till släkthistorien".
Magnus von Platen, 1992. Innehåller historiska skriftserier och anekdoter.
"Die familie von Platen in Bildern" Bent von Platen Hallermund, 1985. Skriven av en dansk von Platen-medlem.