Parschow

Foto: Carl Hofman-Bang, 2010
Det gamla godset Parchow ligger på halvön Wittow och består av bostadshus och diverse industribyggnader, numera i förfallet skick. Det nuvarande bostadshuset byggdes 1840 på grunden av det gamla godsets huvudbyggnad. Fram till 1561 var godset i familjen von Viersens ägo. Sedan tog Achim von Platen över. Han tillhörde den s.k. Parchow-grenen. De innehade godset fram till  1561 var godset i familjen von Viersens ägo. Sedan tog Achim von Platen över. Han tillhörde den s.k. Parchow-grenen. De innehade godset fram till 1909 då det såldes till Thomas Witthohn. Denna familj ägde Parchow fram till sammanbrottet 1945. Under DDR-perioden var förfallet kraftigt och godset stod tomt. Framför huvudbyggnaden och öster om den samma befinner sig gamla kastanjeträd som är rester av en prunkande slottspark.