Rickman Wilhelm von Platen

Rickman Wilhelm von Platen var född den 18 mars 1759 i på släktgodset Ventz, Mecklenburg-Vorpommern, son av Joachim Christoph von Platen och Maria Carolina von Platen-Gurtiz. Han avled 30 september 1842. Han överflyttade till Sverige 1772 och blev korpral vid Norra skånska kavalleriet samma år i juni. Utsågs till stabskornett 1774 och till stabslöjtnant 1780. Avancerade till ryttmästare vid kavalleriet 1789. Deltog i kriget mot Ryssland som adjutant till generallöjtnanten Philip von Platen. Tog avsked 21 november 1789 och flyttade tillbaka till Tyskland.
Ägde släktgårdarna Ventz, Dornhof, Poggenhof, Retelitz, Moissebritz och Breetz, samtliga i Mecklenburg-Vorpommern. Blev 1791 gift med Antoinette Ulrika Wilhelmina von der Lancken-Vorwerk (1769-1847). Paret fick totalt femton barn.

Poggenhof. Den nuvarande huvudbyggnaden på godset Poggenhof vid Schaprode är byggt under andra hälften av 1800-talet i putsat tegel. Godset tillhörde en gång klostret Hiddensee och kom senare i släkten von Platens ägo under senare delen av 1400-talet. År 1732 övergick det till släkten von Lotzon och under mitten av 1800-talet kom det i familjen von Nimpsch ägo. År 1842 kom det åter i von Platen-släktens besittning. Efter 2:a världskrigets slut 1945 tog DDR-regimen över godset och det användes för diverse ändamål. När muren föll 1989 kunder släkten von Platen återvända men hade då ett mycket stort arbete framför sig att renovera byggnaden samt den angränsande parken efter många år av förfall. Detta arbete fortgår fortfarande. Det kan nämnas att de gamla godsen Dornhof och Retelitz sammanslogs med Poggenhof till ett riddargods. Bild tagen av Carl Hofman-Bang, 2010.