Rickman Wilhelm von Platen

Rickman Wilhelm von Platen var född den 18 mars 1759 i på släktgodset Ventz, Mecklenburg-Vorpommern, son av Joachim Christoph von Platen och Maria Carolina von Platen-Gurtiz. Han avled 30 september 1842. Han överflyttade till Sverige 1772 och blev korpral vid Norra skånska kavalleriet samma år i juni. Utsågs till stabskornett 1774 och till stabslöjtnant 1780. Avancerade till ryttmästare vid kavalleriet 1789. Deltog i kriget mot Ryssland som adjutant till generallöjtnanten Philip von Platen. Tog avsked 21 november 1789 och flyttade tillbaka till Tyskland.
Ägde släktgårdarna Ventz, Dornhof, Poggenhof, Retelitz, Moissebritz och Breetz, samtliga i Mecklenburg-Vorpommern. Blev 1791 gift med Antoinette Ulrika Wilhelmina von der Lancken-Vorwerk (1769-1847). Paret fick totalt femton barn.