Schaprode

Den tredje äldsta kyrkan på Rügen är St. Johanneskirche i Schaprode. Den är byggd i början av 1200-talet. De enda som idag fortfarande finns kvar från den tiden är koret samt delar av östra väggen. Under 1600-talet byggdes det nuvarande kyrkskeppet. Det ovanliga sen-gotiska triumfkorset på tvärbalken tillkom också vid denna tid. År 1723 gick den berömde träsnidarern Hans Broder tilllsammans med målaren Franz Rose och tillverkade den rikt smyckade predikstolen och dopfunten. Altartavlan är i barockstil med scener ur Jesus Kristus liv och är tillverkad av Thomas Phalert från Stralsund. I kyrkan finns ett antal intressanta von Platen vapensköldar och gravstenar. Bilderna nedan togs vid ett besök i kyrkan 27 februari 2010. Stort tack till sockenprästen Martin Holz som tillhandahöll nycklar till både denna kyrka och i Trent.  Foto: Carl Hofman-Bang, 2021.