Silenz

Silenz ligger på höger sida om väg L30 cirka 5 km norr om Bergen. Den nuvarande huvudbyggnaden byggdes under 1800-talet. Den förste von Platen som ägde godset torde ha varit en Henning von Platen 1467-1500. Heinrich Wilken von Platen (1693-1763) fick godset 1751 från sin äldste broder Bogislav Behrend. En tid innan hade han köpt godset Pantelitz i  Pommern.  Hans äldste son Andreas Heinrich (1716-1793) övertog Silenz och sålde Pantelitz efter faderns död. I stället köpte han godset Martensdorf vid Stralsund. Carl Heinrich Friedrich von Platen, den enda sonen av Andreas Heinrich, hade bara döttrar och gav Martensdorf till Joanna som var gift med ryttmästaren Moritz Alexander von der Osten. En annan dotter, Louise, blev gift med Georg von Berg och detta par övertog Silenz 1829. Därmed hade godset gått ur familjens ägo efter över 350 år. I början av detta sekel köptes godset av familjen von Usedom som var ägare fram till 1945 då det exproprierades av DDR-regimen. Idag används godset som pensionat och har renoverats från grunden. Den intilliggande parken är också i gott skick.