Stora Sundby

Stora Sundby omnämndes redan tidigt. År 1364 belägrades och intogs gården av Albrekt under dennes strid med Magnus Eriksson. Vem som då ägde Sundby är inte känt. I slutet av 1300- och början av 1400-talet tillhörde gården häradshövdningen i Västerrekarne härad, Lars Ylfsson Blå. Den övergick, sedan det några år tillhört Julita kloster, genom gifte till släkterna Natt och och Sparre samt tillhörde 1519 marsken Lars Siggesson. Dennes son, kanslern Erik Larsson Sparre, ärvde Stora Sundby, men blev honom och hans släkt fråndömt 1600. Hans änka återfick det dock några år senare. Trots att det var ett urgammalt arvegods, drogs det in till kronan genom reduktionen under förevändning, att återställandet till Erik Larsson Sparres änka ej varit lagligt, men löstes ut 1712 av generalöjtnant friherre Erik Sparre, vilken sedermera skrev sig greve till Stora Sundby. Genom gifte med Lovisa Sparre, en av "de tre gracerna", blev greve Johan August Meijerfeldt d.y. 1763 godsets ägare. 1816 såldes det av dennes änka till brukspatron Gödecke, sedan det i mer än 300 år tillhört släkten Sparre. Få år därefter köptes det av greve Carl de Geer och tillföll sedan genom gifte grevliga ätten von Platen. Efter greve Carl Baltzar von Platens bortgång år 1888 övergick godset till friherre Carl Klingspor, som var gift med von Platens systerdotter Sophia Lovisa Silfverschiöld (1859-1934). Stora Sundby slott och gods innehas och bebos idag av friherre Johan Klingspor. Källa: Wikipedia.