Trent - St. Katharinenkirche

Foto: Carl Hofman-Bang, 2010
Kyrkan i Trent - St. Katharinenkirche - ​är en tegelstenskyrka och omnämns för första gången i en urkund från år 1318. Den kännetecknas av det korsvalvtäckta koret (kring 1400) som uppfördes vinkelrätt mot centralaxeln. Det nuvarande långhuset byggdes på slutet av 1400-talet som en gotisk hall. Springorna i det tre våningar höga västtornet vittnar om att tornet användes i försvarssyften under krigen. Först 1602 fick tornet sin bågformade hätta. Den på sin tid berömda mästaren Michael Müller från Stralsund skapade det konstnärligt snidade altaret 1752, den evangeliska biktstolen år 1754 och dopställningen. Talrika epitafer och gravplattor vittnar om familjen von Platen som hade sitt säte på Granskevitz, ett kort stycke från kyrkan. Det finns tre begravningsvapen uppsatta inne i kyrkan (det för Jürgen von Platen, 1672-1703, saknas) samt flera gravstenar stående innanför ytterdörren på kyrkan.