Wilhelm von Platen

Wilhelm Algernon Achates Bogislaus von Platen föddes 1 maj 1857 i Stockholm och dog 24 mars 1937 i Malmö. Hans föräldrar var förste hovstallmästare Achates Carl Vilhelm Ernst von Platen och friherrinnan Emelie Aurora Charlotta Stiernfeld. Efter studentexamen i Lund 1877 bedrev han språkstudier i Frankrike och Tyskland 1878-1879 och praktiserade jordbruk i Danmark och Sverige 1880-1883. Åren 1884-1910 arrenderade han Slättåkra gård i Källtorps socken, Malmöhus län. Dessutom ägde han från 1897 tillsammans med brodern Algernon von Platen godset Övrabyborg i Övraby socken, Kristianstad län. Vid sidan av sin verksamhet som lantbrukshållare utförde han som VD för 
Jordberga Sockerfabriks AB från 1890 till sin död ett outtröttligt arbete för den skånska sockerindustrin. Han var även ordförande i styrelsen för Ystads sockerfabriks AB i Köpinge 1893-1907 samt styrelseledamot i ett par andra bolag inom sockerindustrin. Vidare var han ordförande i styrelsen för Böringe-östra Torps järnvägs AB från 1905, Skånska smörexportföreningen, från 1906, Skånes enskilda Bank 1906-1910 och Sv. Konstgödings- och svavelsyrefabrikerna från 1909, vice ordförande i styrelsen för Skånska lantmannaarbetsgivareföreningen 1904-1922. Han intog en bemärkt plats inom Malmöhus läns hushållningssällskap bl. a. som ledamot av förvaltningsutskottet 1903-1921 och som sällskapets vice ordförande från 1918. Han blev 1921 hedersledamot och erhöll samma år sällskapets stora guldmedalj. Åren 1885-1895 var han ordförande i Källtorps kommunalnämnd. Han utnämndes till tjänsgörande kammarjunkare 1889 och till kammarherre 1901. Han gifte sig 1884 med Sofia Maria Matzen. Källa: Eric von Platen