Yxtaholm

Foto: Carl Hofman-Bang, 2013
Yxtaholm omtalas under namnet 1329. Det tillhörde då en Lars Knutsson. På 1400-talet ägdes det av Gerasläkten och var senare en del av Nyköpings slottslän. I slutet av 1500-talet tillhörde det Forstenaätten, varunder det 1584 blev sätesgård. Det tillhörde sedan omväxlande släkterna Ulfsparre af Broxvik och Liljesparre. 1676 pantskrevs godset till landshövdning Jacob Fleming (död 1689), som 1680 blev Yxtaholms ägare. Genom gifte kom Yxtaholm sedan till överintendenten Gustaf Nils Clodt (1712-1770). Han lät uppföra både den nuvarande huvudgården (1752) och dess ekonomihus samt utgårdar. Efter hans död kom Yxtaholm till grosshandlaren Anders Tottie (1736-1816). Det köptes 1830 av greve Carl de Geer och var änkesäte för hans maka, född Sprengtporten 1793-1869. Sedan har Yxtaholm bytt ägare ett flertal gånger och tillhört bl.a. släkterna Hamilton, Brehmer och von Rosen. Carl Baltzar Ernst von Platen (1833-1888) ägde Yxtaholm under en period. ​1948 köpte Svenska Arbetsgivareföreningen Yxtaholm och rustade upp slottet, som var ganska förfallet. Yxtaholm användes som internet och kursgård. Slottet renoverades och fick hotellrum med bad, konferenslokaler och matsalar. Nuvarande ägarna Svenskt Näringsliv (förr Svenska Arbetsgivarföreningen - SAF) köpte 1948 Yxtaholm och rustade upp det ganska förfallna slottet i god stil. Yxtaholm kom då att användas som internat och kursgård. Hotellrum med bad, konferenslokaler samt matsalar iordningställdes och renoverades. Yxtaholms Slott är beläget mitt i Sörmland, i Flens kommun, endast en dryg timmes väg från Stockholm, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Örebro och Norrköping. Här drivs idag, i privat regi, hotell och restaurang med tillhörande konferensanläggning. Det bjuds goda möjligheter till att njuta av vacker miljö, vila och rekreation, god mat tillagad av säsongens råvaror, eller av givande konferensarbete. Hotellet har 79 bäddar fördelade i enkel- & dubbelrum samt ett antal, superior, sviter och minisviter. Matsalar och salonger inryms i slottsbyggnaden. Konferenslokaler för 10-80 personer återfinns i den ståtliga stallbyggnaden. Omgivningen förgylls av slottsparken, de omkringliggande två sjöarna samt naturparken erbjuder besökare till Yxtaholm en möjlighet till angenäm vila, njutning och glädje. Källa: Wikipedia