Zubzow

Godset Zubzow köptes år 1435 av Claus Plate tillsammans med sina kusiner Jahnke och Thomas Platen. Redan 1530 sålde en av köparnas söner, Magnus Plate, lantfogde, godset till Jungfruklostret i närliggande Bergen. År 1612 bytte Wilken von Platen till sig godset av Philip Julius von Platen och gav godset Gusterade som ersättning. Släkten von Platen innehade godset fram till 1871 då  Christoph Albert Wilhelm (1806-1865) sålde det till familjen Ehrhardt från Stralsund för 420.000 Mark. År 1876 brann byggnaden ner och byggdes upp igen i en helt annan form. Under DDR-tiden förföll byggnaden eftersom inget underhåll utfördes. I början av 2005 startades en genomgripande sanering av fastigheten. Idag tillhör Zubzow ett byggföretag. Foto: Carl Hofman-Bang, 2021.