Släktdatabasen

Programmet som lanserades på Familjedagen 2010 i Frösundavik, heter TNG (The Next Generation of Site Building) och räknas som ett av de mest ledande verktygen för släktforskning globalt. Denna applikation är avsedd för både avancerad och lättare form av släktforskning. Detta mycket kraftfulla och innehållsrika system har i dagsläget cirka 11,500 namn inlagda. I databasen kan man utforska von Platens familjemedlemmar samt ett stort antal relaterade, främst adliga familjer. I programmet går det att enkelt skapa släktträd och göra släktskapsberäkningar. Dessa kan sedan sparas eller skrivas ut som en PDF-fil. Databasen uppdateras löpande och innehåller ett stort antal fotografier och släktvapen. Systemet är skyddat via inloggning med lösenord och dess innehåll är därmed spärrat för extern åtkomst via sökmotorer. För tillgång, vänligen logga in på www.svenskavonplaten.org  Följ instruktionerna för att erhålla användarättigheter. Släktdatabasen administreras, förvaltas och uppdateras av Carl Hofman-Bang. Eventuella frågor, förslag och bidrag skall sändas via e-post till: carl@carlshouse.net

www.svenskavonplaten.org
Individuell sida med personuppgifter
Exempel på släkträd
Exempel på släktskapsberäkning