Släktforskardatabasen

Programmet  TNG (The Next Generation of Site Building) lanserades vid Familjedagarna på Frösundavik 2010 och räknas som ett av de mest ledande verktygen för släktforskning. Applikationen är avsedd för både avancerad och lättare form av släktforskning. Detta mycket kraftfulla och innehållsrika system har i dagsläget cirka 13,500 namn inlagda. I databasen kan man utforska von Platens familjemedlemmar samt ett stort antal relaterade, främst adliga familjer. I programmet går det att enkelt skapa släktträd och göra släktskapsberäkningar. Dessa kan sedan sparas eller skrivas ut som en PDF-fil. Databasen uppdateras löpande och innehåller ett stort antal fotografier och släktvapen. Systemet är skyddat via inloggning med lösenord och dess innehåll är därmed spärrat för extern åtkomst via sökmotorer. För tillgång, vänligen logga in på www.svenskavonplaten.org  Följ instruktionerna för att erhålla användarrättigheter. Släktdatabasen administreras, förvaltas och uppdateras av Carl Hofman-Bang. Eventuella frågor, förslag och bidrag skall sändas via e-post till: carl@carlshouse.net

www.svenskavonplaten.org
Individuell sida med personuppgifter
Exempel på släkträd
Exempel på släktskapsberäkning