Stipendier

Svenska von Platen-Föreningen delar varje år ut stipendier till förtjänstfulla syften. En ansökan om stipendium (Bidragsansökan) kan begäras via kontaktformuläret.